शैक्षिक सत्र २०७९ को कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको छ !


Published in 15 Jun, 2023Read More

SEE Examination-2078 मा सहभागी भइ सफलता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ! 


Published in 30 Jul, 2022Read More

Please click on the file name and get your result with the position.


Published in 03 Sep, 2021Read More

Dear students, please click on the file and check your result.


Published in 31 Aug, 2021Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Here is the result of Nursery B


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Here is the result of LKG


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Here is the result of Nursery A.


Published in 08 May, 2020Read More

Please download the file to view the result.


Published in 08 May, 2020Read More

Grade 12 Grade Ledger 2075


Published in 30 Jul, 2019Read More

Now our students can see their subjectwise grade here.


Published in 01 Jul, 2019Read More


Contact Us

Maps

Facebook