Library

Most Recent Resources

मुना पूर्णअंक-३९०

-by गोरखापत्र प्रकाशन

बालपत्रिका मुना

View
हाम्रो पुरुषार्थ ९९

-by किरण पुस्तकालय गुल्मी

हाम्रो पुरुषार्थ ९९ 

View
Textbook Grade 10 Compulsory English

-by CDC Nepal

Grade 10 English Textbook

View
Coursebook Orientation Grade 11 Compulsory English

-by MS SAUD

Course Induction Grade 11 Com. English

View

Most Popular Resources

नयाँ नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा ११

-by पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएको कक्षा ११ अनिवार्य नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यपुस्तक

View
English Text Book Grade-11

-by CDC Nepal

Grade 11 New Compulsory English Text Book

View
आवाज अंक-१८

-by सिद्धबाबा मा. वि., तम्घास गुल्मी

आवाज अंक-१८ 

View
Compulsory English Grade-12

-by Curriculum Development Centre

Compulsory English Grade-12

View

Resources

Divaswapna

-by Gijubhai Badeka


View
Akbar and Birbal Moral Stories

-by E-Pustakalaya


View
English Magazine

-by English Access Program


View
Living With ICT

-by ICT

Learn something new about ICT with LWICT

View
English Text Book Grade-8

-by CDC Nepal


View
English Text Book Grade-11

-by CDC Nepal

Grade 11 New Compulsory English Text Book

View
नयाँ नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा ११

-by पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएको कक्षा ११ अनिवार्य नेपाली विषयको नयाँ पाठ्यपुस्तक

View
समायोजित पाठ्यक्रम -२०७७

-by पाठ्यक्रम विकास केन्द्र


View

Contact Us

Maps

Facebook